Храмът

По своя вътрешен вид и архитектура, храма представлява, трикорабна  вътрешно-куполна базилика, с дървен иконостас, който отделя светия олтар от централната част на храма. В последната е разположен архиерейския трон, на който стои епископа по време на определени богослужения. В близост до него, се намира клиросът за църковните певци.

В западната част на храма са разположени два проскенитария за по-големи икони. Отляво е поставена храмовата икона „Св. Успение Богородично“ с постоянно горящо пред нея кандило, а отдясно на светите Трисветители: Св. Йоан Златоуст, Св. Василий Велики и Св. Григорий Богослов, тези чиито литургийни последования се изпълняват и до днес. Иконостасните икони, както и тези на проскенитарийте и купола са дело на Козма и Марко Блаженови (по наши сведения братя) от село Галчник – Дебър, Македония.

Стенописите (от дясно и ляво в централната част на храма, както и част от олтара и притвора) са от наше време. Те са от зографите Галин и Деница Ганчеви (брат и сестра) и са нарисувани през 2005 г., по време на председателствата на: свещеник Стратия Иванов от гр. Балчик и свещеник Велико Великов, отраснал в село Оброчище.

От устни предания, за иконостаса се предполага, че е дело на самият майстор Божко от гр. Трявна.

Отново в западната част на храма, но на втория етаж, се намира църковния балкон предназначен за хористите.

Двете помещения (свещеническата канцелария и канаскията – свещопродавницата) в притвора на храма се построяват в по-късен период от създаването му. До тогава там е бил външния притвор, съответно със своите външни колони.

В по-ново време храмовата сграда се обновява през председателствата на двамата изключително дейни свещеници: о. Стратия Иванов и о. Велико Великов. Те се радвали на горещото съдействие и помощ на тогавашните кметове г-н Иван Петков и г-н Красимир Михайлов, „Албена АД“ (г-н Красимир Станев – директор на КК Албена), „Албена 2000“ (управител г-н Христо Митев).

Така се извършва основен ремонт на църквата, като основните дейности, които са постигнати, са:

  • подновяване на покривната конструкция;
  • подновяване на всички прозорци;
  • подновяване на дървенията в храма (мирските тронове, вратите, хоровият балкон, облицовката на колоните);
  • полагане на подова каменна настилка в храма;
  • изписване на храма със стенописи;
  • изцяло почистване и полагане на поливна система „Свемар“ в тревната площ на църковния двор;
  • изграждане на нова ограда около храма.

Храма и беседката

Храмовата Беседка посветена на „Св. ап. Филип“.

Освен тези дейности са извършени и още множество други, които са обект на визуалното възприятие, като голяма част от благоукрасяването на храма, става с активната дейност на местните християни, с което си поведение, доказват истинска ревност към православието! Това от своя страна показва, че всички те са истински и достойни наследници на предците си, които с такава ревност и усърдие радеели за своята вяра, народ и принадлежност.