Карта на сайта Въпроси Речник Download Контакти ГАЛЕРИЯ Църковен календар Виртуална разходка

История на храма


Историята на храм „Свето Успение Богородично”, започва със заселничеството на хора от село Вайсал, намиращо се в одринска  Тракия.

 

Храм

Тук в село Оброчище до тяхното идване не е съществувал християнски храм, поради мюсюлманското население и до освобождението на България от Османското нашествие, селото се е казвало  Текето, заради намиращото се в близост Тюрбе (мавзолей – гробницата на Ак Язъл Баба), което дало повод някога тук да се построи Теке (мюсюлмански монастир, в който се подвизавали дервиши – мюсюлмански монаси).

 

Всъщност, селото продължило да носи още дълги години старото си име и едва през 1942 г. селото получава името  Оброчище, поради множеството оброци и курбани (корбани) правени тук.

Непосредствено след заселването на християните в Оброчище, се появила горещата нужда за построяването на църква, в която вярващите да удовлетворяват религиозните си потребности и нужди.

 

Поради тази причина през 1880 г. започнал строежа на църквата от местните вече християни, който приключил три години  по-късно (през 1883 г.). като главен строител тук бил майстор Божко от гр.Трявна.

 

В  същата  тази година  се извършило освещаването на храма от тогавашния  Варненско – Преславски  митрополит Симеон, като църквата приела името „Свето Успение Богородично" на едноименния си храм в село Вайсал.

 

По своя вътрешен вид и архитектура, храма представлява, трикорабна  вътрешно – куполна базилика, с дървен иконостас, който отделя светия олтар от централната част на храма. В последната е разположен архиерейския трон, на който стои епископа по време на определени богослужения. В близост до него, се намира клиросът за църковните псалти (църковните певци), където последните много често със стоящия на трона по време на богослужение епископ, възпяват  Всеподателя Бог, с чудни песнопения (обикновено в източен - византийски - напев).

 

Храмовата икона

В западната част на храма са разположени два Проскенитария за по - големи икони:

 

От ляво е поставена  храмовата икона „Св. Успение Богородично” с постоянно горящо пред ней кандилце,

 а от дясно на светите Трисветители: Св. Йоан Златоуст, Св. Василий Велики и Св. Григорий Богослов, първите на които, литургийните им последования се изпълняват и до днес.

 

Иконостасните икони, както и тези на Проскенитарийте и купола са дело на Козма и Марко Блаженови (по наши сведения братя) от село Галчник – дебърско в Македония.

 

Стенописите (от дясно и ляво в централната част на храма, както и част от олтара и притвора) са от наше време. Те са от зографите (брат и сестра) Галин и Деница  Ганчеви и са нарисувани през 2005 г., по време на председателствата на: свещеник Стратия Иванов от гр. Балчик и свещеник Велико Великов, отраснал в село Оброчище.

 

За иконостаса, за съжаление не се намира почти никаква информация, но от устни предания се предполага, че той ще  да е дело на самият майстор Божко от гр.Трявна.

 

Отново в западната част на храма, но на втория етаж се намира църковния балкон предназначен за  хористите, които да пеят по време на Св. Литургия.

 

Двете помещения (свещеническата канцелария и канаскията – свещопродавницата) в притвора на храма се построяват в по-късен период от създаването му. До тогава там е бил външния  притвор, съответно със своите външни колони.

 

В по-ново време храмовата сграда се обновява по време на председателствата на двамата изключително дейни свещеници:отец Стратия Иванов от гр. Балчик и отец Велико Великов отраснал в село Оброчище.

 

Те заедно с горещото съдействие  и помощ на тогавашния кмет г-н Иван Петков, а тъй също и със сътрудничеството и финансовата помощ  отпусната от:

 

„Албена АД”  / г-н Красимир Станев – директор на КК Албена /;

 

„Албена  2000” с управител г-н Христо Митев;

 

„Община Балчик” – г-н Красимир Михайлов, кмет на гр.Балчик,

 извършват основен ремонт на църквата, като основните дейности, които са постигнати, са:

 

1) подновяване на покривната конструкция

 

2) подновяване на всички прозорци

 

3) подновяване на дървенията в храма (мирските тронове, вратите, хоровият балкон, облицовката на колоните)

 

4) полагане на подова каменна настилка в храма

 

5) изписване на храма със стенописи

 

6) изцяло почистване и полагане на поливна система "Свемар"  в  тревната площ на  църковния двор, както и изграждане на нова ограда около храма.

 

Храма и беседката

Храмовата Беседка посветена на "Св.ап. Филип"

Освен тези дейности са извършени и още множество други, които са обект на визуалното възприятие, като голяма част от благоукрасяването на храма, става с активната дейност на местните християни, с което си поведение, показват истинска ревност  към вярата или по-специално към православието!!! Това от своя страна показва, че всички те са истински и достойни наследници на предците си, които с такава ревност и усърдие радеели за своята вяра, народ и принадлежност.

 

Йеромонах Филип

  

  

 

 

 

 

 

 

 

            

Енориаши

Част от енорияшите

Geschichtliches

  

  

 Die Geschichte der Kirche “Sveto Uspenie Bogoroditschno-Entschlafung Mariens” faengt mit der Besiedlung von Leuten aus Vajsal,einem Dorf aus Ostthrakien,an.Im Dorf Obrotschischte gab es vorher keine christliche Kirche wegen der muslimischen Bevoelkerung.Bis zur Befreiung vom tuerkischen Joch ,hiess das Dorf “Teketo”,benannt nach dem Tuerbe-Mausoleum Ak Yasal Babas:Hier gab e eine muslimische Klosteranlage mit dem Namen “Teke”.Hier lebten Derwische,das sind muslimische Moenche.Nach langer Zeit, im Jahre 1942 wurde das Dorf in Obrotschischte umbenannt.

Der neue Name geht auf die zahlreichen Geluebde und Opferriten zurueck.Unmittelbar nach der Besiedlung durch Christen,wurde der Ruf nach einer Kirche laut.Folgerichtig  begann  im Jahre 1880 mit der Errichtung der Kirche,die schon 1883 vollendet wurde.Die Bauausfuehrung leistete Meister Boschko aus Trjavna.Eingeweiht hat die Kirche der Metropolit aus Varna und Preslav Simeon und sie bekam den Namen: “Sveto Uspenie Bogoroditschno-Entschlafung Mariens”,nach der gleichnamigen Kirche im Dorf Vajsal.

Die Kirche ist eine dreischiffige Basilika mit Innengewoelbe und einer Holzikonostasis,die den Altar vom Naos,dem zentralen Kirchenraum trennt.Im Naos finden wir den Bischofsthron,der dem Bischof bei bestimmten Anlaessen zur alleinigen Verfuegung steht.Daneben ist der “Klyros” fuer die Kirchensaenger.Diese bieten haeufig den Ostbyzantinischen Gesang an,der in wunderbarer Weise,Gott verherrlicht.Im westlichen Teil der Kirche befinden sich zwei Ikonengestelle fuer groessere Ikonen:links die Beschuetzerikone “Entschlafung Mariens” mit dem Ewigen Licht.Rechts sind die drei Geheiligten:der Heilige Johannes Chrissostomos,der Heilige Basilius der Grosse und der Heilige Gregor Theologe,deren liturgischen Gesaenge bis heute dargeboten werden.Die heiligen Bilder der Ikonostasis,wie auch die zwei groesseren Ikonen im westlichen Teil und die an der Kuppel sind Werke der beiden Brueder Kozma und Marko Blaschenovi vom Dorf Galtschnik,Debargebiet in Mazedonien.

Die Wandmalereien,rechts und links im zentralen Schiff der Kirche ,wie auch ein Teil des

Altarraumes und der Kirchenvorhalle sind aus unserer Zeit.Sie wurden von den Malern, den Geschwister Galin und Deniza Gantschevi im Jahre 2005 geschaffen.Das war waehrend des Vorsitzes des Priesters Stratia Ivanov aus Baltschik,sowie des Priesters Veliko Velikov aus dem Dorf Obrotschischte.Leider gibt es ueber die Ikonostasis keine Informationen,muendlich wird ueberliefert,dass sie ein Werk des Meisters Boschko sei.

Wieder im westlichen Teil der Kirche,aber im zweiten Stock,befindet sich die Empore,wo die Choristen die Heilige Messe mitgestalten.Die zwei Raeume,die Priesterkanzlei und der Raum  fuer Kerzenverkauf in der Kirchenvorhalle sind erst spaeter gebaut worden. Bis zu diesem Zeitpunkt war dort der Aussensaeulengang.In neuerer Zeit wurde das Kirchengebaeude waehrend des Vorsitzes der zwei aktiven Priester-Stratia Ivanov aus Baltschik und Veliko Velikov,der im Dorf Obrotschischte aufgewachsen ist,renoviert. Dies wurde mit der taetigen Unterstuetzung des damaligen Buergermeisters Ivan Petkov in Zusammenarbeit und Finanzhilfe von Albena AG,Herrn Krassimir Stanev,Direktor vom Seebad Albena,von “Albena 2000” und dessen Fuehrungsleiter,Herrn Christo Mitev realisiert.Ausserdem unterstuetzte die Gemeinde Baltschik,unter dem Herrn Buergermeister Krassimir Michailov folgende weiteren Massnahmen:

 

1.)Erneuerung der Dachkonsruktion

2.)Auswechselung aller Fenster

3.)Auswechselung aller Holzteile in der Kirche,wie die Sitzstuehle,die Tueren,die Empore,die Verkleidung der Saeulen.

4.)Neuer Steinbodenbelag

5.)Wandmalerei

6.)Gruendliche Reinigung vom Kirchenhof,Instalation einer Bewaesserungsanlage fuer die Gruenflaeche,wie auch Errichtung eines neuen Kirchenzaunes.

 

Ausser dieser Taetigkeiten, wurden auch viele andere durchgefuehrt.Ein Grossteil der Verschoenerung der Kirche wurde mit aktiver Beteiligung der einheimischen Christen durchgefuehrt,die mit ihrem Wirken ihrenOrthodoxen Glauben beweisen.Das bezeugt,dass sie alle echte und wuerdige Nachfolger ihrer Vorfahren sind,die mit so viel Fleiss fuer ihren Glauben und ihre Volkszugehoerigkeit gesorgt haben.

 

 

Un peu d’histoire….

  

  

L’histoire de l’église de l’Assomption de la Très Sainte Vierge revient à l’époque du peuplement du village par des émigrés bulgares, originaires du village Vayssal en Thrace orientale.

Ici, au village d’Obrotchichté, jusqu’au moment de leur sédentarisation, il n’y avait pas d’église chrétienne, à cause de la présence d’une population musulmane majoritaire.

Au cours des siècles de la Domination ottomane, jusqu’au moment de la Libération de Bulgarie, le village portait le nom de Tékéto, inspiré par la proximité d’un mausolée sépulcral d’Ak Yasal Baba, et de la construction postérieure d’un Téké – monastère musulman habité par des derviches – des moines musulmans.

L’appellation turque du village se perpétue d’ailleurs, jusqu’à 1942, quand la commune est « rebaptisée » en Obrotchichté / sanctuaire, lieu de culte /, à cause du grand nombre de rites religieux qui s’effectuaient sur place.

La sédentarisation des chrétiens bulgares à Obrotchichté a provoqué une très forte nécessité d’église où les Orthodoxes pourraient exercer leur culte. C’est pour cette raison une construction d’église fut entreprise en 1880 et trois ans plus tard, en 1883, l’œuvre fut achevée. Le maître d’œuvre de la construction était le maître Bojko de Tryavna. Durant la même année, l’église est consacrée sous le vocable de l’Assomption de la Très Sainte Vierge par l’archevêque de Varna – Son Eminence Siméon.

L’église est une basilique à trois nefs, avec une iconostase en bois, qui sépare l’Autel de Dieu de la salle des fidèles. C’est dans cette salle où se trouve le trône du Christ / le trône de l’archevêque /  et d’où le supérieur religieux préside les messes. A une proximité immédiate du trône est situé le pupitre des diacres qui célèbrent, au cours de la messe, avec leurs chants grégoriens, Le Tout- Puissant.

Dans la partie occidentale de l’église sont aménagées deux tours de bois / proskynétarions / pour les importantes icônes : à gauche, c’est l’icône patronale, représentante l’Assomption, couronnée d’une veilleuse, et à droite, c’est celle des Trois Pères de l’Eglise : Saint Jean Chrysostome / La Bouche d’or /, Saint Basile le Grand et Saint Grégoire, dont les liturgies eucharistiques sont respectées immuablement même à l’heure actuelle. Les icônes sont  

 

peintes par Cosme et Marc Blajénov / des frères à notre connaissance /, originaires du village Galitchnik , en Macédoine.

Les peintures murales, par contre, sont de l’époque moderne. Leurs créateurs sont Monsieur et madame Galin et Dénitza Gantchev  / frère et sœur /, et datent de 2005, pendant le rectorat du père Stratia Ivanov de Baltchik et du père Véliko Vélikov, originaire du village.

Quant à l’iconostase, les anales de l’église ne disent rien, mais d’après la légende, elle était construite et sculptée par ledit maitre Bojko de Tryavna, l’architecte de l’église.

La salle des fidèles est dominée par un balcon qui abrite la chorale paroissiale, chantante  pendant la messe.

Les deux pièces – le bureau du prêtre et le point de vente de cierges – sont aménagées dans le narthex et datent d’une époque plus proche à notre temps.

L’église est rénovée, il y a quelques années, sous le rectorat des deux prêtres – zélateurs : le père Stratia Ivanov de Baltchik et le père Véliko Vélikov, natif du village, soutenus par l’aimable aide de M. Ivan Petkov, maire du village et avec l’assistance financière d’Albéna SA / M. Krassimir Stanev, Directeur exécutif de la société / , d’Albéna 2000 / M. Christo Mitev, gestionnaire de l’entreprise / et de M. Krassimir Mihaylov, maire de la ville de Baltchik.

Au cours de ces travaux furent rénovés :

1. Le toit de la construction

2. Les fenêtres

3. Les menuiseries

4. Le carrelage du sol

5. La peinture des fresques

6. Aménagement de la pelouse dans la cour de l’église et installation d’un système d’arrosage, ainsi que la construction d’une nouvelle grille.

A part les travaux subventionnés par des tiers, la localité de l’église était et est constamment entretenue et soignée par les activités des chrétiens du village, ce qui fait preuve de leur zèle orthodoxe et du fait qu’ils sont des héritiers dignes de la mémoire de leurs ancêtres – dépositaires de la foi orthodoxe et de patriotisme.


http://vsepeta.com/bg/files/image-732.jpgНегово Високопреосвещенство  Варненски и Великопреславски  митрополит Йоан


 

 

Председатели

 

Енория

 

Работно време на храма

 

Богослужения при храма

 

Църковен календар

 

Библия

 

Жития на светиите

 

Православни бисери

 

Поклоннически пътувания

 

Дейности

 

Православен молитвеник


Какво е вашето отношение спрямо Причастяването?